Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde 

http://kirsebaerhaven4000.dk

 

Himmelev, den 1. februar 2004

Til medlemmerne.

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

Tirsdag den 24. februar kl. 20.00

hos Lise og Klaus, Kirsebærhaven 15

 

 

 

Dagsorden:

 

A)                  Valg af dirigent

B)                  Bestyrelsens beretning

C)                  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

D)                  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, herunder

1.  Drøftelse om containere og indkøb af flis

2.  Drøftelse om vejfest – omfang og menu

E)                  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2004

F)                  Valg af bestyrelse

G)                 Valg af revisor

H)                  Eventuelt

 

 

 

 

Det bemærkes at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement

 

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, på e-mail: <> eller på telefon 46 36 26 80 til Klaus og Lise senest fredag d. 20. februar.

 

 

 

 

Kirsebærhaven nr.__________

 

Ja, vi kommer __________ personer

 

Nej, vi kommer ikke______


 

 

Grundejerforeningen Kirsebærhaven

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1/1-31/12 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

    Budget 2004

 

 

kontingent

14.000,00

 

14.000

 

 

 

renter

13,35

 

15

 

 

 

øvrige

1.787,85

 

1.603

 

 

 

 

15.801,20

 

15.618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

 

 

 

snerydning

1.777,51

 

4.000

 

 

 

container

4.425,00

 

5.000

 

 

 

generalfors.

500,00

 

500

 

 

 

gebyrer

318,00

 

350

 

 

 

vejfest mv.

1.760,50

 

3.500

 

 

 

 

8.781,01

 

13.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

7.020,19

 

2.268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance 31/12-2003

 

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

 

 

 

 

girokonto

43.652,44

 

 

 

 

 

VK 10

184,60

 

 

 

 

 

Kontingenter

1.390,00

 

 

 

 

 

 

45.227,04

 

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

 

 

egenkapital 1/1

35.787,47

 

 

 

 

 

gæld

2.419,38

 

 

 

 

 

resultat

7.020,19

 

 

 

 

 

 

45.227,04