Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 1. februar 2018


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 26. februar 2018 kl. 20.00

hos Heidi og Chang, Kirsebærhaven 3


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

 1. Indkøb og opsætning af skilt til Nabohjælp

 2. Container

 3. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling 2019 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip, via linket Tilmelding til generalforsamling eller via email 3@kirsebaerhaven4000.dk til Heidi og Chang senest mandag den 22. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer Nej, vi kommer ikke ____