Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 31. januar 2019


Til medlemmerneDer indkaldes herved til generalforsamling


Mandag den 25. februar 2019 kl. 20.00

hos Michael og Birgitte, Kirsebærhaven 7


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019

  2. Valg af bestyrelse

(Lars Henrik Bjerg ønsker ikke genvalg. Enhver bedes overveje at stille op)

  1. Valg af revision

  2. Afholdelse af generalforsamling 2020 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  3. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

7@kirsebaerhaven4000.dk til Michael og Birgitte senest mandag den 18. februar.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____