Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde http://kirsebaerhaven4000.dk

Den 17. januar 2020Til medlemmerne

Der indkaldes herved til generalforsamling

Mandag den 10. februar 2020 kl. 20.00 hos Lis og Per, Kirsebærhaven 12

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

  1. Container

  2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2020

 6. Valg af bestyrelse

(alle medlemmer modtager genvalg)

 1. Valg af revision

 2. Afholdelse af generalforsamling 2021 (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

 3. Eventuelt

Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.

Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail 12@kirsebaerhaven4000.dk til Lis og Per senest mandag den 3. februar.

________________________________________________________________________________

Kirsebærhaven nr. _______

Ja, vi kommer ________ personer Nej, vi kommer ikke ____