.Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

http://kirsebaerhaven4000.dk

.Den 6. marts 2022

.


Til medlemmerne.Der indkaldes herved til generalforsamling


.Mandag den 28. marts 2022 kl. 20.00

hos Lilian og Casper, Kirsebærhaven 6


DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

   1. Container

   2. Vejfest – omfang og menu samt valg af vejfestudvalg.

  1. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år

  2. Valg af bestyrelse

  3. Valg af revision

  4. Afholdelse af generalforsamling næste år (Hvem vil påtage sig rollen som vært ?)

  5. Eventuelt


Det bemærkes, at generalforsamlingen er et ikke-ryger-arrangement.


Af hensyn til traktementet bedes til-/afmelding givet på nedenstående slip eller på e-mail

6@kirsebaerhaven4000.dk til Lilian og Casper senest mandag den 21. marts.


________________________________________________________________________________


Kirsebærhaven nr. _______


Ja, vi kommer ________ personer


Nej, vi kommer ikke ____