Nyttige oplysninger

Postadresse:
Grundejerforeningen Kirsebærhaven
Kirsebærhaven 15, Himmelev
4000 Roskilde
CVR nr 30931726
Nordea nr. 4395940088 (regnr. 2280) IBAN DK3820004395940088
Elektronisk post:
Formanden <>
Bestyrelsen <>
Hjemmesider og email-adresser:Jørgen Thomsen <>

Affald og storskrald (ikke helt opdateret) Sorteringsvejledning
Affald afhentes hver 2. onsdag. Der udsendes en email før afhentning. Klager kan indtastes her indsend klage eller tlf. 46 31 36 21 eller email til <>
Storskrald og andet affald kan afleveres på Genbrugspladsen, Vestre Hedevej 32. Dagligt (søn-lør) 9-17. Tlf. 46 34 75 00.
Se i øvrigt Affald i Roskilde
Glas Glascontainer findes på parkeringspladsen ud for den gule boligblok på Vestre Kirkevej. Låg og propper skal ikke fjernes fra glas og flasker. Skyl helst med koldt vand.
Papir og batterier Der udsendes en email før afhentning
Ved papirindsamling køres den grønne spand ud til vejen senest kl. 5.00 på afhentningsdagen. Papir, der indsamles er
aviser, reklamer, ugeblade, vejvisere, kuverter, telefonbøger, karton og printerpapir
men IKKE bølgepap, vådt/snavset papir, mælkekartoner, plastfolier, bøger, æggebakker og gavepapir
Brugte batterier lægges i en klar, lukket plasticpose oven på den grønne spand.
Containere De periodisk opstillede containere må kun indeholde haveaffald, der kan komposteres (grene max. 15 cm i diameter; ingen plastsække, sten, grus og jord). I modsat fald stiger prisen for bortkørsel voldsomt, og evt. nægtes bortkørsel helt. Sørg også for at holde det ryddeligt omkring containerne
Diverse Nedenstående oplysninger kan kun læses ved brug af det udleverede brugernavn og kodeord:
(som kan fås her pr email. Husnr: )
Gode håndværkere new12.04.22

Kontakt til beboerne
Indkøb Himmelevcenteret (supermarked, cykelhandler, benzin) 2,5 km
Roskilde centrum 3,6 km
Tankstation (rundkørslen, Frederiksborgvej) 2,5 km
Bus Alle køreplaner
Zonekort    Busterminal, Roskilde st.      Rejseplanen
 
Skole og kirke Himmelev kirke 2,3 km
Himmelev skole 2,4 km
center, kirke og skole ad gang-/cykelsti ca. 1,5 km
Posthuse Se https://mobil.postdanmark.dk/find-os/.
Email Alle ejendomme kan få en email-adresse: fx <> med videresendelse til egen email-adresse og tilknytning til en såkaldt mailingliste til post til alle. P.t. har 14 ud af 14 ejendomme benyttet sig af tilbuddet
Hjemmeside Alle ejendomme kan få egen hjemmeside fx http://kirsebaerhaven4000.dk/nr14