Grundejerforeningen Kirsebærhaven
Resultatopgørelse 1/1-31/12 2001
Indtægter Budget 2002
kontingent 14.000,00 14000
renter 38,70 40
øvrige 969,29 1300
15.007,99 15340
Udgifter
snerydning 2.224,11 4000
container 3.730,46 3700
generalfors. 500,00 500
gebyrer 208,00 250
vejfest mv. 1.966.70 2000
8.574,27 10450
Resultat 6378.72 4.890
Balance 31/12-2001
Aktiver
girokonto 30475,33
30475,33
Passiver
egenkapital 1/1 23515,65
gæld 580.96
resultat 6378.72
30475,33