Resultatopgørelse 1/1-31/12 2002

IndtægterBudget 2003
kontingent14.000,0014.000
renter8,100
øvrige1.262,761.800
15.270,8615.800
Udgifter
snerydning1.765,494.000
container4.682,525.000
generalfors.500,00500
gebyrer408,00450
vejfest mv.2.021,752.100
9.377,7612.050
Resultat5.893,103.750

Balance 31/12-2002

Aktiver
girokonto35.643,96
VK 10244,26
35.888,22
Passiver
egenkapital 1/129.894,37
gæld100,75
resultat5.893,10
35.888,22