Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde

 

 

Resultatopgørelse 1/1-31/12 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

Budget 2004

Budget 2005

 

 

kontingent

14.000,00

14.000

14.000

 

 

renter

101,59

15

100

 

 

øvrige

1.814,25

1.603

1.550

 

 

 

15.915,84

15.618

15.650

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

 

 

snerydning

3.274,38

4.000

4.000

 

 

container

5.329,26

5.000

4.000

 

 

generalfors.

500,00

500

500

 

 

gebyrer

323,00

350

350

 

 

vejfest/-skilt mv.

3.188,95

3.500

3.000

 

 

 

12.615,59

13.350

11.850

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

3.300,25

2.268

3.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance 31/12-2004

 

 

 

 

 

 

Aktiver

 

 

 

 

 

 

girokonto

47.313,54

 

 

 

 

andet

0,00

 

 

 

 

kontingenter

0,00

 

 

 

 

 

47.313,54

 

 

 

Passiver

 

 

 

 

 

 

egenkapital 1/1

42.807,66

 

 

 

 

gæld

1.205,63

 

 

 

 

resultat

3.300,25

 

 

 

 

 

47.313,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egenkapital 31/12

46.107,91