Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde
Resultatopgørelse 1/1-31/12 2005
Indtægter Budget 2006
kontingent 14.000,00 14.000
renter 259,98 500
øvrige 2.485,08 1.000
16.745,06 15.500
Udgifter
snerydning 2.565,63 4.000
container 2.757,92 3.000
generalfors. 500,00 500
gebyrer 310,00 350
vej+vejfest mv. 1.784,77 18.000
7.918,32 25.850
Resultat 8.826,74 -10.350
Balance 31/12-2005
Aktiver
girokonto 10.915,55
Skandiabank 45.119,10
andet 0,00
56.034,65
Passiver
egenkapital 1/1 46.107,91
gæld 1.100,00
resultat 8.826,74
56.034,65
egenkapital 31/12 54.934,65
Revideret uden anledning til anmærkninger.
Roskilde den 26. januar 2006 Peder Tang