Grundejerforeningen Kirsebærhaven, Roskilde
Resultatopgørelse 1/1-31/12 2006
Indtægter


Budgetforslag 2007


kontingent 14.000,00
14.000


renter 911,65
800


øvrige 1.083,92
1.00015.995,57
15.800Udgifter

snerydning 3.331,26
4.000


container 2.751,95
3.000


genrfors. + fest 2.187,31
2.200


gebyrer 310,00
350


vej mv. 16.387,50
60024.968,02
10.150Resultat
-8.972,45
5.650

Balance 31/12-2006
Aktiver

girokonto 6.021,44Skandiabank 39.821,62andet 119,14
45.962,20


Passiver

egenkapital 1/1 54.934,65gæld 0,00resultat -8.972,45
45.962,20

egenkapital 31/12 45.962,20
Revideret uden anledning til anmærkninger


Himmelev, den 23. januar 2007

Peder Tang