Grundejerforeningen Kirsebærhaven, RoskildeResultatopgørelse 1/1-31/12 2007

Indtægter


Budgetforslag 2008


kontingent 14.000,00
14.000


renter 1.288,61
1.200


øvrige 0,00
1.60015.288,61
16.800Udgifter

snerydning 12.435,94
8.000


container 3.430,11
3.400


genrfors. + fest 2.444,36
2.200


gebyrer 200,00
100


diverse 1.350,00
50019.860,41
14.200Resultat
-4.571,80
2.600

Balance 31/12-2007
Aktiver

girokonto 0,00Skandiabank 41.540,40andet 0,00
41.540,40


Passiver

egenkapital 1/1 45.962,20gæld 150,00resultat -4.571,80
41.540,40

egenkapital 31/12 41.390,40
Revideret uden anledning til anmærkninger


Himmelev, den 24. januar 2008

Peder Tang