Grundejerforeningen Kirsebærhaven, RoskildeResultatopgørelse 1/1-31/12 2011


Indtægter


Budgetforslag 2012


kontingent 14.000,00
14.000


renter 26,32
25


refusioner 2.561,98
1.00016.588,30
15.025Udgifter

snerydning 3.575,00 22% 7.000


container 3.014,66 18% 3.500


vejfest 3.267,21 20% 2.300


generalforsamling 700,00 4% 700


telt mm 3.350,00 20% 15013.906,87 84% 13.650Resultat
2.681,43 16% 1.375

Balance 31/12
Aktiver

bankkonto 31.069,01Vestre Kirkevej 10 32,00
31.101,01


Passiver egenkapital 1/1 26.219,58ubetalte regninger 2.200,00resultat 2.681,43
31.101,01

egenkapital 31/12 28.901,01


Revideret uden anledning til anmærkninger


Himmelev, den 26. januar 2012

Peder Tang