Grundejerforeningen Kirsebærhaven, RoskildeResultatopgørelse 1/1-31/12 2013
Indtægter


Budgetforslag 2014

kontingent 14.000,00
14.000

renter 0,00
0

refusioner 1.300,16
1.400


15.300,16
15.400

Udgifter
snerydning 9.487,50 68% 8.000

container 3.471,06 16% 3.600

vejfest 3.755,21 27% 2.700

generalforsamling 700,00 5% 700


17.413,77 124% 15.000

Resultat
-2.113,61 -14% 400Balance 31/12Aktiver
bankkonto 31.097,28


affaldsrefusion 0


Vestre Kirkevej 10 187,0031.284,28


Passiver
egenkapital 1/1 29.642,68


ubetalte regninger 3.755,21


resultat -2.113,6131.284,28egenkapital 31/12 27.529,07